Vrealize Endpoint

Operations برروی یک پلتفرم با قابلیت خودترمیمی و توسعه‌ی زیرساختی ایجاد شده و هدف از طراحی آن، ارائه‌ی دیدگاه‌های عملیاتی هوشمند می‌باشد تا مدیریت برنامه‌های کاربردی و زیرساخت در تمام محیط‌های مجازی، فیزیکی و Cloud از جمله vSphere ،Hyper-V، Amazon Web Services یا به اختصار AWS و … را ساده و خودکار نماید. با استفاده از این تکنولوژی، سازمان‌های IT در هر مقیاسی می‌توانند عملکرد سازمان خود را بهبود بخشیده و از عوامل ایجاد اختلال در کسب‌و‌کار دوری نمایند، ضمن اینکه با برخورداری از قابلیت دید جامع در تمامی برنامه‌های کاربردی و زیرساخت، از کارآیی بیشتری بهره‌مند شوند

اطلاعات فایل
Operations برروی یک پلتفرم با قابلیت خودترمیمی و توسعه‌ی زیرساختی ایجاد شده و هدف از طراحی آن، ارائه‌ی دیدگاه‌های عملیاتی هوشمند می‌باشد تا مدیریت برنامه‌های کاربردی و زیرساخت در تمام محیط‌های مجازی، فیزیکی و Cloud از جمله vSphere ،Hyper-V، Amazon Web Services یا به اختصار AWS و … را ساده و خودکار نماید. با استفاده از این تکنولوژی، سازمان‌های IT در هر مقیاسی می‌توانند عملکرد سازمان خود را بهبود بخشیده و از عوامل ایجاد اختلال در کسب‌و‌کار دوری نمایند، ضمن اینکه با برخورداری از قابلیت دید جامع در تمامی برنامه‌های کاربردی و زیرساخت، از کارآیی بیشتری بهره‌مند شوند
لینک دانلود