آموزش خاموش و روشن کردن رادیو

آموزش خاموش و روشن کردن رادیو وایرلس

نمونه POE  معمولی برای رادیوهای خانگی و مشترک استفاده میشود که سرعت دیتا 10/100 میباشد و بیشتر در رادیوهای خانگی استفاده میشو د .

نمونه فوق ، POE 10/100/100  که POE  گیگ گفته میشود و بیشتر در رادیوهای سمت توضیع کننده بکار میرود و یا متراژ کابل بیشتر از 60 تا 70 متر باشد 

مشترک گرامی در صورتی که تیم پشتیبانی شرکت راهنمایی لازم و اعلام کردند اشتراک شما آنلاین میباشد و رادیو را خاموش و روشن کنید فیلم آموزشی تهییه گردیده جهت خاموش و روشن کردن رادیو و مستلزم خاموش نگهداشتن 5 دقیقه میباشد که سیستم اکانتینگ و crm  مشترک را قطع نماید پس در دیدن فیلم دقت لازم را بفرمایید 

 

آموزش خاموش و روشن کردن POE UBNT