همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شویم

(بیشتر…) ...

Post Title