شماره تلفن پشتیبانی سراسری : 07644805

Instalation Price List

تعرفه نصب و راه اندازی و رفع اشکال اینترنت و شبکه و دوربین مدار بسته

نصب و راه اندازی اولیه اینترنت

2،500،000 ؤیال

نصب لوله در پشت بام بغیر از تجهیزات خریداری شده

1،500،000 ریال

پورت فورواردینگ هر IP

500،000 ریال

پورت فورواردینگ در صورتی نیاز مشترک به حضور کارشناس

2،000،000 ریال

کانفیگ روتر میکروتیک شامل NAT  ، فایروال معمولی ، پورت فورواردینگ

7،500،000 ریال